Công tác cán bộ
Công tác cán bộ
UBND tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ 
09/07/2021 
 

Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo đơn vị có cán bộ được trao quyết định;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Giao, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa giữ chức

vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

 

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang)

trao Quyết định và tặng hoa chức mừng công chức được bổ nhiệm

  Nhân dịp trao Quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao năng lực, quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Tường Giao và mong muốn, với cương vị mới, đồng chí Nguyễn Tường Giao tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website