Công tác cán bộ
Công tác cán bộ
UBND tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức 
04/09/2020 
 

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo các Sở, ngành. Tham dự có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và Lãnh đạo các Sở, ngành có cán bộ, công chức được điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với các cán bộ, công chức:

- Điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Điều động, bổ nhiệm ông Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Phân công ông Nguyễn Văn Quế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách điều hành Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bổ nhiệm ông Phan Ninh Thuận, Trưởng phòng Tổng hợp-Quy hoạch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ phải sang)
trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đối với cán bộ, công chức được điều động, bổ nhiệm 

Vũ Huy, Phòng QLNS 
Liên kết website