Công tác cán bộ
Công tác cán bộ
UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý 
20/07/2020 
 

Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với  công chức, viên chức lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Tham dự có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và Lãnh đạo các Sở, ngành có công chức, viên chức được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với các công chức, viên chức; cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông Lê Quốc Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp.

2. Phân công ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phụ trách điều hành hoạt động Sở Giao thông Vận tải cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

3. Bổ nhiệm ông Kiều Tấn Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch - kiến trúc và nhà ở giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long, Trưởng Phòng Quản lý dự án 1 giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

5. Bổ nhiệm ông Phan Vĩnh An, Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang)

và đồng chí Trần Quốc Nam - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thứ 4 từ trái sang)

trao quyết định và tặng hoa chúc mừng công chức, viên chức được bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ
Chí Huyên, Phòng QLNS 
Liên kết website