Công tác cán bộ
Công tác cán bộ
UBND tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ 
07/12/2020 
 

Ngày 04/12/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, phân công nhân sự phụ trách điều hành đối với một số Sở, ngành thuộc UBND tỉnh. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và các Sở, ngành có công chức, viên chức được trao quyết định;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với các công chức, viên chức:

1. Bổ nhiệm ông Trần Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ;

 2. Bổ nhiệm ông Lê Kim Hoàng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Phân công ông Lê Quyện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách điều hành Sở Tư pháp cho đến khi kiện toàn nhân sự Giám đốc Sở Tư pháp;

4. Phân công ông Hồ Trọng Luật, Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách điều hành Sở Tài chính cho đến khi kiện toàn nhân sự Giám đốc Sở Tài chính;

5. Phân công ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách điều hành Sở Khoa học và Công nghệ cho đến khi kiện toàn nhân sự Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

6. Phân công ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phụ trách điều hành Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho đến khi kiện toàn nhân sự Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 4 từ trái sang)
trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website