Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
UBND tỉnh thưởng tiền cho tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng sáng tác 
12/06/2018 
 

Nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 05 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND thưởng tiền cho tác giả Mộng Thu, phòng Thời sự, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đã có tác phẩm: “Nghị quyết Pi Năng Xuân” đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
Đính kèm: Thuong tien tac gia MONG THU.pdf

Thanh Truyền, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website