Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
UBND tỉnh quyết định công nhận xếp hạng II đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
15/04/2019 
 

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng II đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Quyết định).

          Theo đó, việc xếp hạng là căn cứ để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện hành.

          Sau 01 năm (12 tháng), trường hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có sự thay đổi và đảm bảo tiêu chí, điều kiện xếp hạng theo các hạng tương ứng thì đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

             Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2019./.
Đính kèm: QDUB108.pdf
Nhật Đạc – Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(15/09)
(11/09)
(02/09)
(02/09)
(02/09)
(26/08)
(10/08)
(08/08)
(08/08)
(08/08)

Liên kết website