Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” 
13/05/2019 
 

Thực hiện Công số 1332/LĐTBXH-TE ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, với mục đích, yêu cầu cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội,…tiếp tục hành động, dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

- Thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

- Kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; san sẻ trách nhiệm và tình thương yêu đối với trẻ em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình để vươn lên trong cuộc sống.

- Thực hiện “Mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi, lành mạnh, bổ ích; phòng, chống bạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em trong các dịp nghỉ Lễ, dịp hè.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Chú trọng tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em phải đảm bảo thiết thực, hữu ích đối với trẻ em, không hình thức, lãng phí.

         Ngoài ra UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”./.
Đính kèm: 1857 KH UBND_signed.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website