Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” 
08/06/2018 
 

Thực hiện Văn bản số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018. Ngày 28/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2151/KH-UBND tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và xác định mục đích, yêu cầu cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để hiểu rõ về tác động của việc thải bỏ chất thải nhựa đến môi trường. Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người vào việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Khuyến khích các cộng đồng dân cư, tổ chức và các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau có những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày; vận động Nhân dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilon.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải cụ thể, toàn diện; đảm bảo kịp thời và có hiệu quả thiết thực;

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động và tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

         Ngoài ra UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 cấp tỉnh đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, đạt hiệu quả; phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; tổ chức treo bang rôn, khẩu hiệu, pa nô với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” ở nơi công cộng, trên các đường phố chính, những nơi đông người./.
Đính kèm: 2151 KH UBND_signed.pdf
Ngọc Trinh, Văn phòng Sở 
Liên kết website