Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 
02/05/2019 
 

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Khuê - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố tại 07 điểm cầu.

 

Description: http://ninhthuantv.vn/bientap/userfiles/image/TINTRONGTINH/04-19/B%20444444.png

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

 

Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, chú trọng khen nông dân, công nhân, người lao động, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhìn chung, phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã thực sự trở thành động lực để các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, công tác xây dựng chính quyền, tổ chức đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,25 % , tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85 triệu USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.640 tỷ đồng. Các phong trào thi đua như: “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các ngành, địa phương và được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

 Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, vai trò hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và chất lượng công tác tham mưu đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả năm 2018 là động lực, tiền đề để tiếp tục thực hiện thi đua tốt hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 05 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; công tác thi đua khen thưởng cần đổi mới hơn, phải hướng về cơ sở, hướng về người lao động trực tiếp. Trong đó, công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với những công việc trọng tâm, trọng điểm mà UBND tỉnh giao, hướng vào sản phẩm đầu ra cụ thể, có chất lượng. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng phải ổn định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá và phải làm tốt hơn công tác đăng ký thi đua ngay từ đầu. Các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ nhận thức về thi đua khen thưởng, xem đó là động lực, mục tiêu phấn đấu. Chú trọng nâng cao chất lượng, cụ thể hóa công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung nâng cao chất lượng các cụm và các phong trào thi đua; phải thật sự chọn ra cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác thi đua. Các địa phương cần tập trung thực hiện thi đua gắn với quản lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhất là công tác quản lý đất đai, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tập trung  chọn các chủ đề thi đua là những vấn đề thiết thực với mục tiêu nâng cao đời sống của người dân. 

Description: http://ninhthuantv.vn/bientap/userfiles/image/TINTRONGTINH/04-19/B%204444444.png

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, qua công tác thi đua khen thưởng, các ngành, địa phương phải tập trung hoàn thành Giao ước thi đua năm 2019; đồng thời, các cấp ủy Đảng phải tập trung nâng cao công tác lãnh đạo trong công tác thi đua, đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu.

Description: http://ninhthuantv.vn/bientap/userfiles/image/TINTRONGTINH/04-19/B%20444444444.png

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018

 

        Nhân dịp này, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Tại hội nghị, đại diện 13 Khối thi đua tỉnh đã thực hiện ký kết Giao ước thi đua năm 2019./.
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website