Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định thành lập Trường THCS, THPT Bác Ái 
14/03/2019 
 

Ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc định thành lập Trường THCS, THPT Bác Ái trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Trần Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và Trường THPT Bác Ái trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định).

Theo đó, Trường THCS, THPT Bác Ái là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo; được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường THCS, THPT Bác Ái thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định tại Khoản 15 Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019./.
Đính kèm: QD 315.pdf
Minh Khiết, Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(15/09)
(11/09)
(02/09)
(02/09)
(02/09)
(26/08)
(10/08)
(08/08)
(08/08)
(08/08)

Liên kết website