Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
04/03/2019 
 

Ngày 26/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quyết định).

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2019./.
Đính kèm: QDUB59_signed.pdf
Nhật Đạc – Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(15/09)
(11/09)
(02/09)
(02/09)
(02/09)
(26/08)
(10/08)
(08/08)
(08/08)
(08/08)

Liên kết website