Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh 
22/11/2017 
 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 114/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh. 

Bảng điểm thi đua là căn cứ đánh giá xếp hạng thi đua hàng năm của các Khối thi đua thuộc tỉnh như: Khối thi đua các huyện, thành phố; các Sở, ban ngành; khối thi đua các cơ quan Đảng; khối thi đua Mặt trận, đoàn thể; khối thi đua các doanh nghiệp tỉnh; khối thi đua các cơ quan, đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh.

Bảng điểm quy định một số điểm chú ý trong đánh giá xếp hạng thi đua và phương pháp đánh giá xếp hạng thi đua.

         Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: Quy định Bảng điểm 2017.pdf
Thái Hùng, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website