Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. 
01/04/2014 
 

Ngày 18/3/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020. Theo đó, số lượng trí thức trẻ tình nguyện cần tuyển chọn trong phạm vi toàn quốc là 500 người để bố trí làm công việc của các chức danh công chức cấp xã;

Đối với tỉnh Ninh Thuận, được Bộ Nội vụ phân bổ 11 chỉ tiêu trí thức trẻ tăng cường về công tác tại các xã tương ứng với 03 chức danh công chức cấp xã (Văn phòng - thống kê, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Văn hóa - xã hội) cho 03 huyện là Thuận Nam, Ninh Phước và Bác Ái. Trên cơ sở Thông báo của Bộ Nội vụ, Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ của tỉnh sẽ có Thông báo tuyển chọn cụ thể về số lượng, hình thức, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, trình độ, chuyên ngành cần tuyển đối với trí thức trẻ tăng cường về công tác tại các xã.

Hy vọng rằng, với chính sách trên sẽ tạo điều kiện cho các trí thức trẻ có thêm nhiều cơ hội để đem những nhiệt huyệt của tuổi trẻ và những kiến thức của mình đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, qua đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của địa phương nói riêng./.

Đính kèm Thông báo số 890/TB-BNV ngày 18/3/2014 của Bộ Nội vụ (file PDF).

Nguyễn Ngọc Thành 
Tin đã đưa
(30/10)
(10/10)
(03/03)
(03/03)
(27/01)
(26/01)
(13/11)
(14/10)
(22/08)
(08/07)

Liên kết website