Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ 
08/06/2015 
 

Việc đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ là cả một khoa học và nghệ thuật. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Từ đó chúng ta có thể thấy, công tác cán bộ là cái gốc của công tác Đảng, vì cán bộ tốt hay xấu một phần quan trọng phụ thuộc vào công tác cán bộ.

          Trang tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết tuyên truyền “tư tưởng Hồ Chí Minh  về đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ” tại đây./.
(Trần Thị Hiền, Chi bộ Thanh tra và Cải cách hành chính) 
Liên kết website