Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ và tài chính 
15/02/2019 
 

Ngày 31/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trung tâm Lưu trữ lịch sử; theo đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư-Lưu trữ được phân loại là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2018-2020 và tự chủ về thực hiện nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật (xác định nguồn nộp lưu, thành phần tài liệu nộp lưu, phương pháp lựa chọn và thủ tục giao nộp); phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ đã thu thập vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ như: Kiểm tra hệ thống báo cháy, theo dõi nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, khử trùng (mối, mọt, côn trùng), vệ sinh Kho Lưu trữ và tài liệu lưu trữ; tu bổ phục chế tài liệu bị hư hỏng và giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử; xây dựng và quản lý hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu lưu trữ; thực hiện các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định;

- Tổ chức sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm và lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quý, hiếm (ở dạng số hóa) theo quy định; tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm;

          Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Trung tâm Lưu trữ lịch sử; hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật./.
Đính kèm: QDCT 167_signed.pdf
Quỳnh Giao, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website