Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm Lưu trữ lịch sử chỉnh lý tài liệu tại Ủy ban nhân dân xã Thành Hải 
19/12/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2019”; theo đó, từ ngày 05 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Thuận thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Ủy ban nhân dân xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, kết quả như sau:

Tổng số tài liệu chỉnh lý gồm 18 mét giá tài liệu thô thuộc lĩnh vực: Văn phòng-Thống kê, Công an, Quân sự, Tư pháp-Hộ tịch, Địa chính-Xây dựng, Tài chính-Kế toán, Văn hóa-Xã hội của Ủy ban nhân dân xã Thành Hải. Tài liệu đã được chỉnh lý giữ lại để đưa vào bảo quản và sử dụng gồm 603 hồ sơ (46 hộp), cụ thể:

- Tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn: 53 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 70 năm: 271 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 50 năm: 138 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 20 năm: 140 hồ sơ.

Ngoài ra, tài liệu hết thời hạn, trùng thừa, bản nháp, bản photocopy,... loại ra để tiêu hủy: 25 cặp ba dây.

Tài liệu sau khi chỉnh lý sắp xếp lên giá, kệ và được lưu giữ, bảo quản, phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu theo quy định, có hiệu quả./.

Description: C:\Users\4\Desktop\IMG_5978.JPG

Nhân viên Trung tâm Lưu trữ lịch sử hệ thống hóa hồ sơ của UBND xã Thành Hải.
Phương Thảo, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website