Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm Lưu trữ lịch sử chỉnh lý tài liệu tại Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn 
04/11/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2019”; theo đó, từ ngày 02 tháng 4 năm 2018 đến ngày 05 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Thuận thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với kết quả như sau:

Tổng số tài liệu chỉnh lý gồm 25 mét giá tài liệu thô thuộc lĩnh vực: Văn phòng-Thống kê, Công an, Quân sự, Tư pháp-Hộ tịch, Địa chính-Xây dựng, Tài chính-Kế toán, Văn hóa-Xã hội của Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn. Tài liệu đã được chỉnh lý giữ lại để đưa vào bảo quản và sử dụng gồm 720 hồ sơ (75 hộp), cụ thể:

- Tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn: 87 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 70 năm: 274 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 50 năm: 173 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 20 năm: 186 hồ sơ.

Ngoài ra, tài liệu hết thời hạn, trùng thừa, bản nháp, bản photocopy,... loại ra để tiêu hủy: 15 cặp ba dây.

          Tài liệu sau khi chỉnh lý sắp xếp lên giá, kệ và được lưu giữ, bảo quản, phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu theo quy định, có hiệu quả./.
Phương Thảo, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website