Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm Lưu trữ lịch sử chỉnh lý tài liệu Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hương 
20/11/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2019”; theo đó, từ ngày 10 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Thuận thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, với kết quả như sau:

Tổng số tài liệu chỉnh lý gồm 30 mét giá tài liệu thô thuộc lĩnh vực: Văn phòng-Thống kê, Tư pháp-Hộ tịch, Địa chính-Xây dựng, Tài chính-Kế toán, Văn hóa-Xã hội của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hương. Tài liệu đã được chỉnh lý giữ lại để đưa vào bảo quản và sử dụng gồm 976 hồ sơ (78 hộp), cụ thể:

- Tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn: 147 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 70 năm: 448 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 50 năm: 157 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 20 năm: 202 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 10 năm: 22 hồ sơ.

Ngoài ra, tài liệu hết thời hạn, trùng thừa, bản nháp, bản photocopy,… loại ra để tiêu hủy: 28 cặp ba dây.

          Tài liệu sau khi chỉnh lý sắp xếp lên giá, kệ và được lưu giữ, bảo quản, phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu theo quy định, có hiệu quả.

Description: C:\Users\LOAN\Downloads\IMG_20181115_091546.jpg

Nhân viên Trung tâm Lưu trữ lịch sử nhập mục lục văn bản tại UBND phường Mỹ Hương

Lê Vinh, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website