Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
26/02/2021 
 

  Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Ngày 25/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 919/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

          Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt và kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh; chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021; tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Tỉnh đảng bộ khóa XIV.

          Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19) chủ trì, phối hợp cùng các ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tiếp tục ưu tiên cao cho phòng, chống dịch Covid- 19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng nguồn lực, phương án ứng phó với mọi tình hung phát sinh. Rà soát tất cả các khâu để chủ động phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm, phát sinh các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 919 UBND.pdf

Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website