Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 
22/08/2014 
 
       Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1816/SNV-CTTN về việc Triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các địa phương tiến hành tổ chức thống kê đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã và gửi về Sở trước ngày 25/9/2014.

Xem thông tin chi tiết: 1816 CTTN.pdfPhụ lục 1.xls;  Phụ lục 2.xls
 
Tin đã đưa
(30/10)
(10/10)
(03/03)
(03/03)
(27/01)
(26/01)
(13/11)
(14/10)
(08/07)
(07/05)

Liên kết website