Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Tổ chức kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật Dự án 513 trên địa bàn tỉnh 
02/01/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 907/QĐ-KTNT ngày 17/11/2017 của Đoàn kiểm tra nghiệm thu về việc giao nhiệm vụ kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” phục vụ Hội đồng thẩm định cấp nhà nước (Dự án 513);

Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 27/12/2017, Tổ kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật do ông Phạm Hữu Huỳnh-Tổ trưởng cùng các thành viên đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Nội vụ (đại diện Chủ đầu tư); Trung tâm Ứng dụng công nghệ Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý (đại diện Đơn vị thi công); Phân viện Khoa học Đo đạc và bản đồ phía Nam (đơn vị Tư vấn giám sát thi công và kiểm tra) tổ chức kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm Dự án 513 của tỉnh gồm 06 huyện, 01 thành phố; 65 xã, phường, thị trấn.

 

Tổ kiểm tra đi kiểm tra ngoại nghiệp


Ban chỉ đạo Dự án 513 họp thông qua kết luận kiểm tra, nghiệm thu

      Qua kết luận đánh giá kết quả kiểm tra nghiệm thu, sản phẩm bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Ninh Thuận do Trung tâm Ứng dụng công nghệ đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý thi công đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tổ kiểm tra đề xuất kiến nghị với Chủ đầu tư cần xem xét hiệu chỉnh một số tuyến địa giới hành chính bị phá vỡ do phát triển kinh tế-xã hội để đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý địa giới hành chính của các địa phương theo đúng quy định./.
Minh Khiết- Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website