Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Kế hoạch tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ Ninh Thuận 
15/06/2018 
 
 
Liên kết website