Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 
08/12/2020 
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc tỉnh Ninh Thuận0 Đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019:

1. Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

 2. Nghệ nhân ưu tú Mẫu Thị Bích Phanh, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 1855 QDTTG.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website