Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 
23/04/2020 
 

Ngày 10/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025;

Đồng thời, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày vào tháng 12/2020 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia với số lượng đại biểu khoảng 2.300 đại biểu./.
Đính kèm: 500.signed.pdf

Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website