Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025” 
10/07/2018 
 

Nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số (DTTS), nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm công tác dân tộc; Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với CBCCVC giai đoạn 2018 – 2025” (Đề án);

Theo Đề án, đối tượng bồi dưỡng là CBCCVC trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; CBCCVC công tác tại địa bàn có đông đồng bào DTTS; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS, gồm 4 nhóm đối tượng sau:

Nhóm đối tượng 1 bao gồm: Thứ trưởng; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương trực tiếp theo dõi công tác dân tộc; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Nhóm đối tượng 2 bao gồm: Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trực tiếp theo dõi công tác dân tộc; Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Nhóm đối tượng 3 bao gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp theo dõi công tác dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, THCS, tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Nhóm đối tượng 4 bao gồm: CCVC trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; CCVC trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào DTTS.

Mục tiêu của Đề án, đến năm 2020, phấn đấu tối thiểu 80% CBCC thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ, ngành trung ương được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc. Tối thiểu 60% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ, ngành trung ương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 50% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của địa phương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 20% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS.

       Đến năm 2025, phấn đấu tối thiểu 90% CBCC thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ, ngành trung ương được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc. Tối thiểu 90% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ, ngành trung ương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 80% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của địa phương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 80% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS được bồi dưỡng tiếng DTTS./.
Đính kèm: 771 QD-TTg.signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng TCCCVC 
Liên kết website