Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận 
24/12/2018 
 

Ngày 22/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1614/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận;

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận có 06 xã được công nhận xã An toàn khu, bao gồm 05 xã: Phước Bình, Phước Thành, Phước Trung, Phước Chính, Phước Đại thuộc huyện Bác Ái và xã Vĩnh Hải thuộc huyện Ninh Hải.

       Các xã nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành./. 
Đính kèm: quyet-dinh-1614 (cogn nhan xa ATK).pdf
Trần Đức Lực- Phòng TCBM 
Liên kết website