Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Thuận 
27/02/2020 
 

Ngày 19/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận được công nhận 05 xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (gồm các xã: Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc; xã Phước Hà thuộc huyện Thuận Nam; xã Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn) và 02 huyện: Bác Ái, Thuận Bắc là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2020./.
Đính kèm: 281.signed.pdf
Hồng Nhung, Phòng TCBM 
Liên kết website