Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 
13/06/2018 
 

Ngày 05/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ký duyệt Quyết định số 691/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng 04 tiêu chí sau:

- Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo;

- Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa;

- Tiêu chí Môi trường;

- Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công.

Về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố:             Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế.

       Về thẩm quyền xét công nhận và công bố: Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét, công nhận, công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu./.
Đính kèm: QD 691 cua TTgCP.pdf
Ngọc Tiến, Phòng Cải cách hành chính 
Liên kết website