Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Thống kê đối tượng tham gia thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 
14/10/2014 
 
Căn cứ Công văn số 3913/BNV-CTTN ngày 24/9/2014 của Bộ Nội vụ về việc thống kê đối tượng tham gia TNXP địa phương, cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4895/UBND-VX ngày 08/10/2014 triển khai thực hiện Công văn số 3913/BNV-CTTN nêu trên;
Sở Nội vụ đề nghị Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp, thống kê đối tượng tham gia thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 (theo mẫu danh sách đính kèm Công văn này), đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
Xem toàn văn: 2252 CTTN.pdf; DS TNXP dia phuong, co so giai doan 1965-1975 (2).xlsx 
Tin đã đưa
(30/10)
(10/10)
(03/03)
(03/03)
(27/01)
(26/01)
(13/11)
(22/08)
(08/07)
(07/05)

Liên kết website