Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Huế 
13/06/2018 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận Thông báo số 227/TB-ĐHKH ngày 31/5/2018 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về việc thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018;

       Sở Nội vụ đăng toàn bộ Thông báo số 227/TB-ĐHKH ngày 31/5/2018 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia.
Đính kèm: 227 TB ĐHKH.pdf227 TB ĐHKH 1.pdf
Văn Hòa, Phòng TCCCVC 
Liên kết website