Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2018 của Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học 
13/01/2018 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận:

- Thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14/12/2017 của Đại học Huế về việc tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018;

- Thông báo số 508/TB-ĐHKH ngày 21/12/2017 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018;

Sở Nội vụ đăng toàn bộ thông tin tuyển sinh về các khóa đào tạo nêu trên để cá nhân có nhu cầu cập nhật và đăng ký tham gia – nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định của đơn vị tuyển sinh.
Đính kèm: TB Đại học Huế 1.pdf; TB Đại học Huế 2.pdf

Văn Hòa, Phòng TCCCVC 
Liên kết website