Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN và kỹ năng cho Đội viên tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 
03/03/2015 
 
Xem thông tin chi tiết: 493 TB.pdf
 
Tin đã đưa
(23/03)
(07/11)
(30/10)
(10/10)
(03/03)
(27/01)
(26/01)
(13/11)
(14/10)
(22/08)

Liên kết website