Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo công bố tài liệu tham khảo phục vụ kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện ông Trần Minh Hùng 
13/07/2020 
 
Nội dung: TB 1935 TB-SNV.pdf
 
Liên kết website