Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ 
21/05/2020 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các văn bản:

- Công văn số 023/2020/CV-FSPPM ngày 06/4/2020 của Trường Đại học Fulbright Việt Nam - về việc thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ chính sách công năm học 2020-2022;

- Công văn số 24/PHNT-ĐT ngày 13/5/2020 của Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển sinh năm 2020;

Sở Nội vụ đăng toàn bộ các văn bản nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân cập nhật, đăng ký tham gia (nếu có nhu cầu)./.

Đính kèm: 

 
Liên kết website