Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 
18/01/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận Thư ngỏ ghi ngày 25/12/2018 của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh chương trình liên kết giữa Đại học Fresenius - Đức và Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Nội vụ đăng toàn bộ Thư ngỏ và chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: THU NGO.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website