Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ 
04/11/2018 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các văn bản:

- Thông báo số 1346/TB-HCQG ngày 31/8/2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2018;

- Thông báo số 3665/TB-ĐHNL-SĐH ngày 16/10/2018 của Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại phân hiệu Ninh Thuận năm 2019 (đợt 1);

         Sở Nội vụ đăng toàn bộ Thông báo số 1346/TB-HCQG và Thông báo số 3665/TB-ĐHNL-SĐH nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia.
Đính kèm: 1346 TB HCQG (TB tuyen sinh Tien si).pdf3665 TB ĐHNL SĐH (TB tuyen sinh Thac si).pdf
Vũ Huy, Phòng QLNS 
Liên kết website