Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 
06/06/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận Thông báo số 162/TB-ĐHTĐ ngày 27/5/2019 của Trường Đại học Thành Đông về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Luật kinh tế năm 2019;

Sở Nội vụ đăng toàn bộ Thông báo số 162/TB-ĐHTĐ nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: THẠC SĨ LUẬT.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website