Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 
02/01/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các văn bản:

- Thông báo số 382/TB-ĐHTBD ngày 22/11/2018 của Trường Đại học Thái Bình Dương về việc tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2 hệ chính quy tại cơ sở 2 Cam Ranh;

- Thông báo số 206/TB-PVTPHCM ngày 07/12/2018 của Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công;

        Sở Nội vụ đăng tải toàn bộ Thông báo số 382/TB-ĐHTBD và Thông báo số 206/TB-PVTPHCM nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia.
Đính kèm: 382 ĐHTBD.pdf206 TB PVTPHCM.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website