Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ 
05/07/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các văn bản:

- Thông báo số 260-TB/HVCTKVII ngày 04/6/2019 của Học viện Chính trị khu vực II về việc tuyển sinh các lớp bổ sung kiến thức dành cho chuyên ngành gần dự thi tuyển sinh cao học năm 2019;

- Công văn số 93/2019/CV-FSPPM ngày 10/6/2019 của Trường Đại học Fulbright Việt Nam về việc tuyển sinh chương trình thạc sĩ chính sách công năm học 2019-2021;

- Công văn số 59/PHNT-ĐT ngày 18/6/2019 của Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2019;

         Sở Nội vụ đăng toàn bộ các Thông báo và Công văn nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: Cac VB lien quan.rar
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website