Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ 
07/05/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các Thông báo:

- Thông báo số 114/TB-ĐHTBD ngày 08/4/2019 của Trường Đại học Thái Bình Dương về việc tuyển sinh thạc sỹ Luật Kinh tế năm 2019;

- Thông báo số 121/TB-ĐHTBD ngày 16/4/2019 của Trường Đại học Thái Bình Dương về việc tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2 hệ chính quy;

          Sở Nội vụ đăng toàn bộ Thông báo số 114/TB-ĐHTBD và Thông báo số 121/TB-ĐHTBD nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: 114 ĐHTBD.pdf121 ĐHTBD.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website