Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng 
07/06/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận Công văn số 526/IMHD ngày 15/5/2019 của Viện Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực – về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Nội vụ đăng toàn bộ Công văn số 526/IMHD nêu trên để tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: 162 ĐHTĐ.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website