Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 
13/08/2020 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các văn bản:

- Công văn số 1691/ĐHNL-SĐH ngày 06/7/2020 của Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận năm 2020;

- Công văn số 41/PHĐHLHN-ĐT ngày 15/7/2020 của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk về việc phối hợp tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2020;

         Sở Nội vụ đăng toàn bộ các văn bản nêu trên để các cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website