Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thông báo một số nội dung có liên quan về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2018 
01/03/2019 
 
Nội dung: 666 TB.pdf
 
Liên kết website