Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo lớp tập huấn việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp và các cơ sở y tế công lập 
30/05/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận Công văn số 256/TrĐT-TTDV ngày 06/5/2019 của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán về việc mở lớp tập huấn tại Phan Thiết vào tháng 6/2019;

Sở Nội vụ đăng toàn bộ Công văn số 256/TrĐT-TTDV nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có nhu cầu cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: 256 TrĐT.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website