Thi tuyển công chức năm 2018
Thi tuyển công chức năm 2018
Thông báo kết quả điểm phúc khảo - Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Ninh Thuận 
07/06/2018 
 
Nội dung: 57 TB UBND_signed.pdf
 
Liên kết website