Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thông báo Về việc điều chỉnh tài liệu tham khảo ôn thi môn Kiến thức chuyên ngành (TÀI LIỆU 15) - Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 
29/01/2019 
 
 
Liên kết website