Thanh tra
Thanh tra
Thanh tra Chính phủ họp thông qua Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra 
27/03/2020 
 

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức cuộc họp thông qua Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra.

Tham dự cuộc họp, gồm có: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp; các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh và Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp

​          Sau khi nghe đại diện Vụ Pháp chế trình bày báo cáo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Thanh tra Chính phủ đánh giá cao Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong việc nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020./.
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra     
Liên kết website