Thanh tra
Thanh tra
Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020 
18/03/2020 
 

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020.

Tham dự cuộc họp, gồm có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ. 

Trong tháng 02 năm 2020, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai 455 nhiệm vụ theo kế hoạch; đồng thời, chủ động triển khai 98 nhiệm vụ. Kết quả, đã hoàn thành 77,1% tổng số nhiệm vụ triển khai; trong đó, có 98% công việc hoàn thành đúng hạn. Đối với công tác Thanh tra các cục, vụ đã triển khai 35/49 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; ban hành 01 kết luận thanh tra.

Về khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt công dân, vụ việc, lượt đoàn đông người so với tháng 01 năm 2020. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 546 lượt người đến trình bày 176 vụ việc. Triển khai phương án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; tiếp tục xây dựng quy trình đặt lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.

Description: IMG_8221.JPG

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ tiếp tục đánh giá công tác PCTN giai đoạn 2010-2020, xây dựng kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2021-2030; kế hoạch thực hiện Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch trong tháng 3 năm 2020; đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; khẩn trương hoàn thành các việc chậm, chưa triển khai, nhất là các việc đã quá hạn; triển khai sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn ngay tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020./.

(Hình ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ) 
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website