Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận năm 2017 
19/12/2017 
 

Ngày 13/12/2017, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn về sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) tỉnh Ninh Thuận năm 2017 cho 61 công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức, quản trị mạng thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về phần mềm, bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và phương pháp đánh giá CB,CC,VC theo phương pháp 3600. Hướng dẫn thực hành và thao tác trên máy các kỹ năng về việc quản lý, phân quyền, tổng hợp kết quả đánh giá CB,CC,VC; sử dụng các chức năng đánh giá kết quả kết quả công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm cho từng đối tượng CB,CC,VC. Việc sử dụng phần mềm đánh giá CB,CC,VC tỉnh Ninh Thuận 2017 sẽ giúp nâng cao tính khoa học, khách quan trong công tác đánh giá; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý CB,CC,VC và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước ngày một hiệu quả.

Toàn cảnh Lễ Khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 13/12/2017 – 14/12/2017).

Ngọc Thành, Phòng TCCCVC 
Liên kết website