Thanh tra
Thanh tra
Tạm dừng và giãn tiến độ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
27/03/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 và kịp thời triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch. Ngày 18/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 823/UBND-TCDNC về việc tạm dừng, giãn tiến độ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo:

- Tạm dừng, giãn các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất và thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 chưa thực sự cấp bách, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch Covid-19.

           - Các Sở, ngành, địa phưong khẩn trương rà soát, thống nhất các cuộc thanh tra chưa thực sự cấp bách cụ thể và thời gian cho tạm dừng, giãn tiến hành thanh tra; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý./.
Đính kèm: CVUB823_signed (1).pdf
Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra 
Liên kết website